น้ำท่วม “ทางหลวงชนบท” จมมิด 105 สายทาง ห้ามผ่าน 48 แห่ง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 18.00 น. วันนี้ (2 ต.ค.65) สำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 21 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ, ลพบุรี, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, เลย, ยโสธร, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, กำแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, พิจิตร, อุทัยธานี, เพชรบูรณ์, สุโขทัย และนครนายก รวมทั้งหมด 105 สายทาง สัญจรได้ 57 สายทางและ สัญจรไม่ได้ 48 สายทาง ดังนี้

1.ถนนสาย ลบ.2007 แยก ทล.21-บ.หินซ้อน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ช่วง กม. ที่ 28+350-28+650 น้ำท่วมสูง 50 ซม. 2.ถนนสาย ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย (ตอนลพบุรี) อ.ชัยบาดาล,ท่าหลวง,พัฒนานิคม, จ.ลพบุรี ช่วง กม. ที่ 0+000-2+800 น้ำท่วมสูง 70 ซม. 3.ถนนสาย ลบ.2134 แยก ทล.21-บ.หนองสรวง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ช่วง กม. ที่ 7+900-11+500น้ำท่วมสูง 50 ซม. 4.ถนนสาย ชย.3002 แยก ทล.201-บ้านเขว้า อ.จัตุรัส,บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ช่วง กม. ที่ 3+025-3+930 น้ำท่วมสูง 50 ซม. 5.ถนนสาย ชย.3033 แยก ทล.225-แยกทางหลวงชนบทสาย ชย.3019 อ.บ้านเขว้า,หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ช่วง กมคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ที่ 9+500-10+100 น้ำท่วมสูง 60 ซม.

6.สาย นม.021 สะพานข้ามลำปลายมาศ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ช่วง กม. ที่ 0+000-3+100 น้ำท่วมสูง 40 ซม. 7.ถนนสาย นม.3010 แยก ทล.226-บ.พิทักษากร อ.จักราช,พิมาย จ.นครราชสีมา ช่วง กม. ที่ 0+000-0+150, 1+852-2+000 น้ำท่วมสูง 40-60 ซม. 8.ถนนสาย นม.4006 แยก ทล.2226-อ.ห้วยแถลง อ.พิมาย,ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ช่วง กม. ที่ 18+500-22+500 น้ำท่วมสูง 45 ซม. 9.สาย บร.018 สะพานมิตรภาพ บุรีรัมย์-สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ ช่วง กม.ที่ 1+500-2+050 น้ำท่วมสูง 50 ซม. 10.สาย สร.012 สะพานใหม่นาหนองไผ่-กระโพ จ.สุรินทร์ ช่วง กม.ที่ 1+600-6+900 น้ำท่วมสูง 60 ซม. 11.สาย สร.021 สะพานมิตรภาพสระขุด-ประเคียบ จ.สุรินทร์ ช่วง กม.ที่ 2+000-2+500 น้ำท่วมสูง 40 ซม.

12.สาย สร.022 สะพานบะ-หนองเรือ จ.สุรินทร์ ช่วง กม.ที่ 3+100-3+900 น้ำท่วมสูง 110 ซม. 13.สาย สร.024 สะพานท้าวโสวัต นางบัวตูม (ท่าตูม-พรมเทพ) อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ช่วง กม. ที่ 1+300-1+600 น้ำท่วมสูง 40 ซม. 14.สาย สร.027 สะพานท่าสว่าง ชุมแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ช่วง กม. ที่ 1+000-5+515 น้ำท่วมสูง 60 ซม. 15.ถนนสาย สร.4022 แยก ทล.2076-บ้านบัวเสียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ช่วง กม. ที่ 13+450-15+650 น้ำท่วมสูง 55 ซม. 16.ถนนสาย สร.4029 แยก ทล.2077-บ้านปราสาท อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ช่วง กม. ที่ 1+800-2+200 น้ำท่วมสูง 50 ซม.

17.ถนนสาย ขก.3054 แยก ทล.229-บ.โพธิ์ไชย อ.มัญจาคีรี,โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ช่วง กม. ที่ 14+200-14+500 น้ำท่วมสูง 50 ซม. 18.สาย ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น ช่วง กม. ที่ 4+200-4+300 19.สาย มค.009 สะพานบ้านคุยเชือกช่วง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม กม. ที่ 1+226-2+312 น้ำท่วมสูง 30 ซม. 20.สาย รอ.008 สะพานท่ามันปลา อ.หนองอี จ.ร้อยเอ็ด ช่วง กม. ที่ 6+950-7+750 น้ำท่วมสูง 55 ซม. 21.สาย รอ.015 สะพานสามสัมพันธ์ จ.ร้อยเอ็ด ช่วง กม.ที่ 0+150-0+300 น้ำท่วมสูง 70 ซม.

22.ถนนสาย รอ.3012 แยก ทล.215-บ้านชะโด อ.สุวรรณภูมิ,หนองฮี,โพนทราย,พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ช่วง กม. ที่ 11+100-15+000, 33+350-33+750 น้ำท่วมสูง 35-40 ซม. 23.สาย ลย.005 สะพานเฉลิมราชย์ อ.เมือง จ.เลย ช่วง กม. ที่ 0+000-0+000 น้ำท่วมสูง 150 ซม. 24.ถนนสาย ลย.4004 แยก ทล.2138-บ.หนองผำ อ.เมือง จ.เลย ช่วง กม. ที่ 3+030-3+150 น้ำท่วมสูง 50 ซม. 25.ถนนสาย ศก.3040 แยก ทล.221-อ.กันทรลักษ์, ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ช่วง กม. ที่ 0+000-1+300 น้ำท่วมสูง 40 ซม. 26.ถนนสาย ศก.3051 แยก ทล.294 -บ้านหนองสะเต็ง อ.เมือง,อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ช่วง กม. ที่ 1+500-2+300 น้ำท่วมสูง 60 ซม.

27.ถนนสาย ศก.3061 แยก ทล.294-บ้านกระต่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ช่วง กม. ที่ 11+700-12+170 น้ำท่วมสูง 50 ซม. 28.ถนนสาย ศก.4003 แยก ทล.2076-บ้านห้วยทับทัน อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ,เมืองจันทร์, ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ช่วง กม. ที่ 17+350-17+700 น้ำท่วมสูง 80 ซม. 29.ถนนสาย ศก.4018 แยก ทล.2083-อ.บึงบูรพ์ อ.ราษีไศล,บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ ช่วง กม. ที่ 1+000-1+200 น้ำท่วมสูง 40 ซม. 30.ถนนสาย ศก.4019 แยก ทล.2085-บ้านโนนศรีไคล อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ช่วง กม. ที่ 9+400-9+900 น้ำท่วมสูง 155 ซม. 31.ถนนสาย ศก.4031 แยก ทล.2373-บ้านดอนโก อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ช่วง กม. ที่ 9+850-10+050 น้ำท่วมสูง 100 ซม. 32.ถนนสาย ศก.4041 แยก ทล.2083-ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ช่วง กม. ที่ 10+450-10+650

33.ถนนสาย ศก.4044 แยก ทล.2086-บ.ผักขะ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ช่วง กม. ที่ 11+375-12+000 น้ำท่วมสูง 80 ซม. 34.ถนนสาย ศก.4053 แยก ทล.2373-ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ช่วง กม. ที่ 10+450-10+650 น้ำท่วมสูง 40 ซม. 35.ถนนสาย ศก.5009 แยกเทศบาลเมืองศรีสะเกษ-อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ช่วง กม. ที่ 0+100-2+350, 5+000-10+200 น้ำท่วมสูง 40 ซม. 36.ถนนสาย ศก.5064 แยกทางหลวงชนบทสาย ศก.3051-บ้านป่าใต้ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ช่วง กม. ที่ 4+800-4+950 น้ำท่วมสูง 50 ซมคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 37. ถนนสาย อบ.2013 แยก ทล. 24-บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม,นาเยีย จ.อุบลราชธานี ช่วง กม. ที่ 11+100-11+750 น้ำท่วมสูง 80 ซม.

38.ถนนสาย อบ.2084 แยก ทล. 23-บ้านขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ช่วง กม. ที่ 4+500-4+800 น้ำท่วมสูง 60 ซม. 39.ถนนสาย อบ.3039 แยก ทล. 217-บ้านสะพานโดม-บ.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี ช่วง กม. ที่ 6+200-6+400 น้ำท่วมสูง 60 ซม. 40.ถนนสาย อบ.3092 แยก ทล.217-บ้านโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ช่วง กม. ที่ 2+600-2+920 น้ำท่วมสูง 110 ซม. 41.ถนนสาย อบ.4019 แยก ทล.2172-บ.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ช่วง กม. ที่ 25+000-26+000 น้ำท่วมสูง 60 ซม. 42.ถนนสาย อบ.4026 แยก ทล.2050-บ้านดงบัง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี วง กม. ที่ 21+250-23+500 น้ำท่วมสูง 70 ซม. 43.ถนนสาย อบ.4031 แยก ทล.2182-บ้านนาโพธิ์ อ.เดชอุดม,บุณฑริก จ.อุบลราชธานี น้ำท่วมสูง 120 ซม.

44.ถนนสาย อบ.4038 แยก ทล.2173-บ้านพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร,สิรินธร จ.อุบลราชธานี น้ำท่วมสูง 40 ซม. 45.ถนนสาย อบ.4068 แยก ทล.2182-บ้านท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี น้ำท่วมสูง 50 ซม. 46.ถนนสาย อบ.5061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ (ถนนบูรพาใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี-อ.วารินชำราบ ถนนวาสวิถี) อ.เมือง-วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ช่วง กม. ที่ 1+750-2+300 น้ำท่วมสูง 70 ซม. 47.ถนนสาย อบ.4051 แยก ทล. 2178-บ้านห้วยขะยูง อ.สำโรง,วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ช่วง กม.ที่ 14+000-17+000 น้ำท่วมสูง 100 ซม. และ 48.ถนนสาย อบ.4071 แยกทางหลวงชนบทสาย อบ.4031-บ้านนาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ช่วง กม.ที่ 29+300-31-500 น้ำท่วมสูง 130 ซม.

ทั้งนี้กำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์และติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชนได้รับทราบและสัญจรด้วยความระมัดระวัง ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม อย่างไรก็ตามจะติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทางสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน กรมทางหลวงชนบท 1146