รฟท. พร้อมส่งคนกลับบ้านสงกรานต์ 197 ขบวน รับได้วันละแสนคน

นายนิรุฒมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี65ระหว่างวันที่11-17 เม.ย.65 คาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการรถไฟเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวสูงกว่าช่วงเวลาปกติดังนั้นรฟท.จึงได้พ่วงตู้โดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่วิ่งให้บริการปกติทุกสายทั่วประเทศ184ขบวนต่อวันแบ่งเป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์46ขบวนขบวนรถเชิงสังคม138ขบวนและแยกตามเส้นทางเป็นสายเหนือ34ขบวนสายตะวันออกเฉียงเหนือ44ขบวนสายใต้46ขบวนสายตะวันออก22ขบวนสายมหาชัย34ขบวนสายแม่กลอง4ขบวนซึ่งสามารถรองรับปริมาณการเดินทางได้สูงสุดถึง1แสนคนต่อวัน

นายนิรุฒกล่าวต่อว่านอกจากนี้ได้เพิ่มการให้บริการขบวนรถพิเศษประเภทรถนอนปรับอากาศและรถนั่งชั้น3ไป-กลับจำนวน13ขบวนในเส้นทางสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มได้ประมาณ8,000คนดังนี้

วันที่11-12เม.ย.65และ16-17เม.ย.65เพิ่มขบวนรถเที่ยวไป7ขบวนโดยวันที่ 11 เม.ย.65 จำนวน 1 ขบวน ได้แก่ขบวนรถพิเศษที่977กรุงเทพ-อุบลราชธานี เวลาออก22.00น.เวลาถึง09.00น., วันที่ 12 เม.ย.65 จำนวน 4 ขบวนได้แก่ขบวนรถพิเศษที่5กรุงเทพ-เชียงใหม่เวลาออก19.10น.เวลาถึง08.10น.,ขบวนรถพิเศษที่967กรุงเทพ-อุดรธานีเวลาออก21.15น.เวลาถึง08.10น.,ขบวนรถพิเศษที่977กรุงเทพ-อุบลราชธานีเวลาออก22.00น.เวลาถึง09.00น.และขบวนรถพิเศษที่955กรุงเทพ-ศิลาอาสน์เวลาออก22.30น.เวลาถึง07.30น.และวันที่16-17 เม.ย.65 จำนวน 2 ขบวน ได้แก่ขบวนรถพิเศษที่933กรุงเทพ-อุบลราชธานีเวลาออก07.20น.เวลาถึง18.20น.คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ส่วนวันที่12, 16-17เม.ย.65เพิ่มขบวนรถเที่ยวกลับ6ขบวนโดยวันที่12เม.ย.65จำนวน1ขบวนได้แก่ขบวนรถพิเศษที่978อุบลราชธานี-กรุงเทพเวลาออก10.15น.เวลาถึง20.50น.,วันที่16เม.ย.65จำนวน1ขบวนได้แก่ขบวนรถพิเศษที่934อุบลราชธานี-กรุงเทพเวลาออก19.30น.เวลาถึง06.25น.และวันที่17เม.ย.65จำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถพิเศษที่6เชียงใหม่-กรุงเทพเวลาออก18.55น.เวลาถึง08.00น.,ขบวนรถพิเศษที่934อุบลราชธานี-กรุงเทพเวลาออก19.30น.เวลาถึง06.25น.,ขบวนรถพิเศษที่962ศิลาอาสน์-กรุงเทพเวลาออก19.40น.เวลาถึง04.10น.และขบวนรถพิเศษที่ 936 อุดรธานี-กรุงเทพ เวลาออก21.10น.เวลาถึง07.30น.

นายนิรุฒกล่าวอีกว่ารฟท.ได้จัดมาตรการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11-17เม.ย.65ตามนโยบายนายศักดิ์สยามชิดชอบรมว.คมนาคมโดยจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อทำหน้าที่ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลการเดินทางของผู้โดยสารการป้องกันเหตุอันตรายรวมทั้งเฝ้าระวังและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์สารเสพติดของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถและประจำสถานีก่อนปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนการห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนขบวนรถและบริเวณสถานีรถไฟโดยมีการประสานขอความร่วมมือไปยังกองบังคับการตำรวจรถไฟเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราตลอดการเดินทางคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ขณะเดียวกัน ยังได้คำนึงถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน นอกจากนี้ยังแนะนำให้ประชาชนตรวจ ATK ก่อนเดินทางหรือร่วมงานภายใน 72 ชม. ทั้งนี้จากการดำเนินตามมาตรการดังกล่าว มั่นใจว่าจะสามารถให้บริการผู้โดยสารเดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยตลอดการเดินทาง และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง